Činnost zásahové jednotky v roce 2015

Jednotka má v současné době 20

členů a je zařazena do kategorie JPO 3, což znamená, že vyjíždí do 10 minut od vyhlášení poplachu a do jejího hasebního obvodu spadá nejen Slatina, ale i okolní obce. Speciálně jsme mezi

vybranými jednotkami pro likvidaci hmyzu a obsluhu mobilní varovné sirény.

Jednotka samozřejmě pravidelně cvičí, protože kdo je připraven, není překvapen a také vybavení se neustále

rozšiřuje a modernizuje, je třeba s ním tedy udržovat kontakt.

S modernizací souvisí loňské pořízení speciálního výjezdového tabletu do zásahového automobilu. Tablet přijme poplach z

ostravského operačního střediska a sám, bez zadávání adresy nás již dokáže navigovat přímo k místu zásahu a rovněž je z něj možné posílat tzv. statusy, které operačního důstojníka informují o

tom, že jsme například vyjeli k zásahu, že jsme na místě a podobně.

Se zkvalitněním výcviku nám výrazně pomohla nová stanice profesionálních hasičů v Bílovci, ve které rovněž sídlí

záchranná služba. Právě k záchrance jsme hned na počátku roku zamířili na školení. Kromě klasického opakování zásad první pomoci jsme si také prohlédli sanitku a učili se obsluhovat speciální

nosítka, protože jezdíme i k zásahům, při kterých pomáháme zdravotníkům s naložením především objemnějších pacientů a nosítka v sanitce jsou poměrně složitý a sofistikovaný nástroj.

V

dubnu jsme na slatinské pile ve spolupráci s bíloveckými profesionálními hasiči nacvičovali zásah u zavalené osoby. Podmínky jsme si ztížili tmou – cvičili jsme totiž v noci. Vyzkoušeli jsme si

tak nejen samotnou záchranu člověka, zasypaného těžkými kládami, ale rovněž nasvětlování místa zásahu.

Opět na stanici v Bílovci a opět s pomocí profesionálních kolegů jsme se zúčastnili

série několika praktických výcviků v jejich areálu. Vyzkoušeli jsme si tak slaňování, speciální použití proudnic v uzavřených prostorech, nacvičovali jsme zásahy u dopravních nehod i záchranu na

vodní hladině. V prosinci jsme výcvikovou činnost ukončili simulovaným zásahem ve skladu pohonných hmot čepro v Sedlnicích. Tam byla naše jednotka využita pro obsluhu speciální mobilní sirény,

kterou jsme varovali obyvatelstvo.

Zásahů jsme v roce 2015 absolvovali celkem čtrnáct, což je vzhledem k charakteru počasí naštěstí velmi nízké číslo.

Kromě několika likvidací

hmyzu a zásahu při vyprošování osobního automobilu z příkopu jsme prováděli rovněž provzdušnění rybníka v Blumenthalu, ve kterém se vlivem vysokých teplot dusily ryby. Silný vítr rovněž polámal

jednu z třešní na silnici do Výškovic, strom bylo potřeba pořezat a odklidit.

Loni jsme zaznamenali velký počet závažných požárů s vysokou škodou nebo s velkým rozsahem. V Těškovicích

způsobil požár lesa škodu za čtvrt milionu, spolu s námi tam zasahovalo dalších osm jednotek. U lesního požáru v obci Mikolajice na Opavsku zasahovalo spolu s námi více než 20 jednotek i

vrtulník, požár trval několik dnů a způsobil škodu za tři miliony.

Další milionovou škodu způsobil požár šaten a terasy u fotbalového hřiště v Tísku. Na místě zasahovalo sedm hasičských

jednotek včetně té naší, likvidační práce trvaly dalších několik dnů. Nevyhnuly se nám ani požáry trávy, jeden z nich jsme hasili na kopci Cvrček v Bílovci.

Posledním zásahem roku 2015

byl pro naši jednotku požár rodinného domu zde ve Slatině. Pro každého dobrovolného hasiče je požár v místě dislokace náročný, protože mnohem více, než jindy, nechce zklamat. Naše jednotka

vyjela již za 4 minuty od vyhlášení poplachu se dvěma družstvy a díky včasnému zásahu se nám podařilo zastavit šíření plamenů na střechu a zabránit nejen obrovským škodám, ale také velkému

neštěstí. Vyšetřovatel odhadl škody způsobené požárem na 300 tisíc korun.

Tradičně je potřeba poděkovat všem členům jednotky, kteří jsou ochotni zúčastňovat se zdarma a ve svém volném

čase nejen náročných zásahů, u kterých jde mnohdy o zdraví, ale rovněž potřebné odborné přípravy, výcviku a v neposlední řadě údržby techniky, výzbroje a výstroje.