Při cvičném požáru zásobníku pohonných hmot v Sedlnicích jsme varovali obyvatelstvo

V pondělí ráno jsme vyjeli do obce Sedlnice, kde se nachází sklad pohonných hmot. Sedlnice slouží pro skladování

automobilového benzínu, motorové nafty a leteckého petroleje.

Na místě probíhal štábní nácvik požáru v objektu. V okolí areálu skladu se nenachází obydlená zástavba, mohlo by však dojít k

ohrožení zaměstnanců okolních firem a k ohrožení osob ve vozidlech na místní komunikaci.

CTĚTE TAKÉ:   Cvičení prověřilo hasiče při zásahu u požáru

Vzhledem k tomu, že patříme mezi jednotky „předurčené pro obsluhu mobilní sirény

„:http://hasici.obecslatina.cz/771-clanek při varování obyvatelstva, bylo našim úkolem při tomto cvičení právě využití tohoto speciálního prostředku.

Po zprovoznění sirény a upevnění

reproduktoru na naší cisternu jsme objížděli zadaný úsek a testovali slyšitelnost.