Činnost zásahové jednotky v II. pololetí roku 2014

Ve druhé

polovině roku 2014 jsme zasahovali celkem u dvanácti událostí, celkový počet se tak zastavil na kulaté dvacítce. Samozřejmě jsme nezaháleli ani v odborné přípravě a výcviku.

Jednotka

sboru dobrovolných hasičů ve Slatině má v současné době dvacet členů. Hasiči jsou k zásahům svoláváni systémem AMDS (automatické hlasové zprávy) a textovými zprávami SMS.

xxx

Zásahová činnost

V oblasti“ zásahové činnosti“:http://hasici.obecslatina.cz/4-stitek-zasahy-cinnost-jednotky nás občané nejen naší obce nenechali zahálet ani o prázdninách. V

červenci naši pomoc potřebovali hned dvakrát – jednou jsme likvidovali vosí hnízdo u rodinného domu a podruhé s dalšími třemi jednotkami hasili požár cukrovarnických řízků ve Staré Vsi.

V

srpnu jsme pak ve Slatině pomáhali posádce zdravotnické záchranné služby s naložením pacienta do sanitky, asistovali u několika kulturních akcí a vyprošovali zapadlý autobus.

Září bylo ve

znamení nebezpečného hmyzu, u kterého jsme zasahovali celkem ve třech případech.

Hned prvního října byla zásahová jednotka opět povolána k požáru, tentokráte do Bílovce, kde hasiči

likvidovali rozsáhlý požár v kotelně rodinného domu. Událost si vyžádala velké fyzické nasazení, z domu, který byl téměř skladem odpadu, bylo nutno hořící materiál vynášet a dohašovat na

venkovním prostranství.

Prosinec pro nás začal mrazivě – celou republiku přepadla ledovka a zásahy s ní spojené se nevyhnuly ani nám. Téměř čtyřicet vozidel jsme museli vytlačit na

silnici ze Staré Vsi do Slatiny. Vzhledem k tomu, že po ledu nejezdí ani naše technika, nemohli jsme využít vybavení z cisterny a pracovali jsme výhradně ručně.

K poslednímu zásahu roku

2014 jsme byli povoláni do Tísku. Při požáru rodinného domu tam byli zraněni dva lidé, z toho jeden těžce. Hasiči v dýchací technice pomohli s uhašením požáru a poskytovali první pomoc zraněné

osobě do příletu vrtulníku záchranné služby.

Ostatní činnost jednotky

členové jednotky se každý měsíc scházejí k odborné přípravě, zaměřené především na praktické využití

vybavení naší cisternové automobilové stříkačky a taktických postupů při zásahu.

V letošním roce jsme získali od Moravskoslezského kraje darem digitální radiostanici Matra, která

zkvalitní spojení u zásahu, především v oblasti spolupráce s profesionálními jednotkami.

V rámci pomoci bližnímu našemu – i vašemu – jsme rovněž pomohli v místním kostele Nanebevzetí

Panny Marie, kde jsme připravili interiér pro výmalbu vystěhováním mobiliáře a samozřejmě následně vrátili veškeré věci zpět.