Činnost Sboru dobrovolných hasičů Slatina v roce 2014

Stejně jako každý rok, i letos byl náš sbor v obci silným hráčem především na poli kulturního a společenského života, nezaháleli jsme ani v pomoci občanům či přírodě.

V lednu jsme

vyrazili na skládku v Životicích u Nového Jičína, kde jsme po dohodě s majiteli skládky pomohli uklidit větrem roznesený odpad.

Krátce po valné hromadě jsme uspořádali tradiční hasičský

ples v místním kulturním domě.

Organizačně jsme se podíleli na akcích spojených se stavěním i kácením máje. Již tradicí se u nás stalo hromadné darování krve v novojičínské nemocnici.

Po celý rok jsme se věnovali kolektivu mladých hasičů, který má v současné době čtrnáct členů. Zúčastnili se celkem osmi soutěží v rámci ligy mladých hasičů Floriánek Cup.

Po dlouhé

době jsme za účelem stmelení nového kolektivu zorganizovali třídenní soustředění dětí v Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích.

Soutěžní družstvo mužů závodilo v roce 2014 celkem

desetkrát. Podařilo se jim vybojovat jedno první místo.

Pro děti i muže jsme uspořádali i místní soutěž v požárním sportu. Děti již tradičně na prostranství u kulturního domu, muži na

fotbalovém hřišti. Tam pro potřeby hasičů vznikl zcela nový asfaltový náběh k základně pro požární útok.

Hřiště bylo i dějištěm každoročního fotbalového prvomájového utkání Svobodní –

Ženatí.

Sbor stejně jako každý rok posbíral na jaře a na podzim v obci železný šrot. Kromě tradičních pátečních tréninků jsme si rovněž několikrát kondičně zabojovali s fotbalisty ze

Skřipova.