Likvidovali jsme sršně na školní zahradě

K likvidaci sršního hnízda

jsme byli vysláni v podvečer na školní zahradu. Hmyz, sídlící v dutině stromu, byl zlikvidován postřikem.