Dvakrát jsme zlikvidovali nebezpečný hmyz

Hned ke dvěma místům

zamířila naše jednotka dnes v podvečer zlikvidovat hnízda nebezpečného hmyzu. Hasiči, vybaveni sprejem, kuklou a pečlivě zapnutým zásahovým oděvem, zaznamenali úspěch a obdiv ohrožených

občanů.