Lukaveckou terénní vlnu jsme zdolali za dvacet vteřin

Letošní tradiční soutěž v Lukavci, jejich známá Terénní vlna, proběhla v netradičním termínu s neděli, posledního srpna.

Jako každoročně jsme se na start této zajímavé soutěže postavili

i letos. Nahoru na kopec jsme se dostali za necelých dvacet vteřin, po sestřiku terčů se časomíra zastavila na čísle 20,536.