Činnost zásahové jednotky v I. pololetí roku 2014

Zásahová

jednotka má za sebou další půlrok aktivní činnosti, z pohledu zásahů však jedno z nejklidnějších období posledních několika let.

Zásahová jednotka SDH Slatina má v současné době celkem 20

členů, z nichž jsou čtyři profesionálními hasiči. Zařazena je do kategorie JPO III, což znamená, že vyjíždí do 10 minut od vyhlášení poplachu s jedním vozem i za hranice obce.

Jednotka

se schází každý měsíc k teoretickému či praktickému výcviku, každý pátek poté k fyzické a kondiční přípravě nebo kontrole techniky.

Od ledna letošního roku jsme vyjeli celkem sedmkrát,

což je oproti uplynulým létům naštěstí velmi nízké číslo.

Ve dvou případech jsme hasili požár. Poprvé to bylo 17. února, kdy jsme vyjeli k ohlášenému požáru „v jedné z kuchyněk Nemocnice

v Bílovci“:http://hasici.obecslatina.cz/772-clanek. Událost byla mimořádná především počtem evakuovaných. Podruhé jsme pak jeli „hasit v březnu do Staré Vsi“:http://hasici.obecslatina.cz/777

-clanek, kde na poměrně velké ploše hořel les a suchá tráva.

Vůbec poprvé jsme vyjeli k události, na níž jsme předurčeni teprve necelý rok – 5. února jsme ve Slatině pomáhali záchranné

službě „s naložením imobilního pacienta do sanitky“:http://hasici.obecslatina.cz/770-clanek.

Zbylé čtyři zásahy prvního pololetí byly zaměřeny převážně na požární asistence u

sportovních a kulturních akcí.

Jednotka má od června nového člena, který byl zařazen na pozici velitele družstva. Je jím Michal Richter (ano, v jednotce již druhý), který se do

Slatiny přestěhoval z Lubojat.

V oblasti odborné přípravy a výcviku jsme pracovní tempo zvýšili. Udržujeme pravidelné měsíční výcviky a teoretickou přípravu, doplněné každý

týden kontrolou techniky a výstroje.

Novinkou v předurčenosti jednotky je „obsluha mobilních varovných sirén“:http://hasici.obecslatina.cz/771-clanek, především v souvislosti s

případným únikem čpavku na zimním stadionu ve Studénce. Toto speciální zařízení jsme se učili obsluhovat v únoru, uloženo je na stanici HZS a v případě potřeby k nám bude dopraveno.

Dvakrát jsme zorganizovali taktické cvičení – poprvé v areálu u kulturního domu, kde jsme „nacvičovali dopravní a útočná vedení, hašení z žebříku a použití proudnic

„:http://hasici.obecslatina.cz/774-clanek, na řadu také přišla spolupráce jednotlivých družstev.

Druhé cvičení, organizačně náročnější a dosahem větší, byl simulovaný „požár v místní

Základní a mateřské škole“:http://hasici.obecslatina.cz/793-clanek. Ten si vyžádal evakuaci celé budovy a součástí byla rovněž záchrana několika děti a paní školnice.