Při taktickém cvičení si hasiči vyzkoušeli zásah v místní škole

Místní Základní a mateřská škola ve Slatině byla v pátek dopoledne dějištěm taktického cvičení hasičů. Simulovaný požár v kabinetě 3. a 4. třídy ohlásila jedna z učitelek

na tísňovou linku krátce po půl desáté dopoledne.

Na místo vyjela místní jednotka sboru dobrovolných hasičů se dvěma družstvy o zmenšeném početním stavu. Podle původního plánu měla být

doplněna profesionální jednotkou z Bílovce, nicméně ta v daný okamžik zasahovala u dopravní nehody, slatinští hasiči si tak museli poradit sami.

Krátce po příjezdu na místo bylo veliteli

zásahu ředitelkou školy oznámeno, že i přes provedenou evakuaci postrádají pět dětí a školnici. Hasiči v dýchací technice rozvinuli dopravní vedení s rozdělovačem a útočný proud do poschodí.

V zakouřené třídě nalezli všechny děti a postupně je vynesli před budovu, kde se o ně na provizorně zřízeném stanovišti postaral zdravotník hasičské jednotky, který ošetřil drobné rány a

oděrky. Následně byl požár v kabinetu zlikvidován a budova byla odvětrána přetlakovou ventilací. Po ukončení cvičení hasiči předvedli dětem svou techniku a vybavení.

CTĚTE TAKÉ:   Do čištění nádrže se zapojil kde kdo, letní koupání se blíží

Někteří členové

jednotky u tohoto cvičení zachraňovali své děti, ba i vnuky. Mezi evakuovanými dítky se občas projevila starost o kamaráda, především hrál-li figuranta, obecně se však děti bály především o své

tablety (a tím nejsou myšleny léky) a telefony, které při vyklízení školy nechaly ve třídách.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů ve Slatině pravidelně cvičí zásahy především ve veřejných

budovách a shromaždištích osob ve svém domácím hasebním obvodu. V minulosti jsme takto prováděli výcvik v „Penzionu pod sjezdovkou“:http://hasici.obecslatina.cz/422-clanek, v místním „kostele

Nanebevzetí panny Marie“:http://hasici.obecslatina.cz/655-clanek, ve víceúčelovém „areálu u kulturního domu“:http://hasici.obecslatina.cz/774-clanek a také na „obecním úřadě, tedy v zámku

„:http://hasici.obecslatina.cz/757-clanek. Znalost místních poměrů je jedinečnou devizou všech dobrovolných jednotek.