Činnost zásahové jednotky v II. pololetí roku 2013

Druhé

pololetí uplynulého roku jsme u naší jednotky prožili co se zásahové činnosti týče klidněji, než tomu bylo v prvních šesti měsících. Zahálet jsme však nemohli.

Zásahová činnost

V oblasti „výjezdů jednotky jsme si užili pestré škály“:http://hasici.obecslatina.cz/4-stitek-zasahy-jednotky činností. Celkem osmkrát jsme tak pomáhali jak s čerpáním vody, tak s

nebezpečným hmyzem a samozřejmě i s požáry.

červencová horka navíc ohrožovala i zvířata, která se na rozdíl od lidí nemohou účinně a jednoduše bránit, byli jsme tak povoláni operačním

střediskem k „ochlazování stáda krav“:http://hasici.obecslatina.cz/742-clanek-uz-podruhe-jsme-ochlazovali-kravy-umorne-vedro-by-vsak-melo-brzy-ustoupit v naší místní části – na Novém Světě.

Likvidovali jsme i požáry – rozsáhlým byl například „požár lesa a pole v Bravinném“:http://hasici.obecslatina.cz/743-clanek-spolu-s-dalsimi-sesti-hasicskymi-jednotkami-jsme-likvidovali-

pozar-pole-a-lesa-v-bravinnem, kde byl vyhlášen i II. stupeň požárního poplachu. Boj s plameny nás neminul ani v naší obci – na poli u vodojemu ve směru na Výškovice jsme „kromě strniště hasili

i osobní automobil“:http://hasici.obecslatina.cz/745-clanek-na-poli-u-mistniho-vodojemu-horelo-auto-plameny-se-rozsirily-na-strniste.

Výcvik a odborná příprava

Poměrně výrazně

jsme se věnovali odborné přípravě v jednotce a také výcviku. Absolvovali jsme hned „dvě taktická cvičení spolu s profesionálními hasiči z Bílovce“:http://hasici.obecslatina.cz/756-clanek-

cvicili-jsme-v-bilovci-zasah-u-pozaru-v-domove-pro-seniory i okolními dobrovolnými jednotkami, mimo jiné také „v místním zámku“:http://hasici.obecslatina.cz/757-clanek-takticke-cviceni-

proverilo-nasi-jednotku-pri-zasahu-v-mistnim-zamku-zachranili-jsme-dve-osoby a věnovali jsme se i obsluze, údržbě a nácviku obsluhy našeho vybavení.

Velitelé a strojníci se samozřejmě

zúčastnili každoroční cyklické odborné přípravy v trvání 16 resp. 8 hodin, která je povinná pro prodloužení jejich odbornosti.

Nechyběla ani tradiční účast na „silovém závodě TFA

Štramberská Trúba“:http://hasici.obecslatina.cz/747-clanek-david-langer-opet-ucastnikem-tfa-stramberska-truba-obsadil-25-misto.

Vybavení

Na konci roku jsme obdrželi téměř

stotisícovou finanční dotaci na doplnění vybavení. Tu jsme beze zbytku využili, především z využití praktických zkušeností od zásahů. O nákupu jsme již přinesli „samostatný článek, ve kterém

jsme vše podrobně popsali“:http://hasici.obecslatina.cz/762-clanek-vlada-v-cervenci-uvolnila-penize-pro-dobrovolne-hasice-nakoupili-jsme-nove-vybaveni-a-ochranne-prost.

Personální

situace v jednotce

Zásahová jednotka se v prosinci rozhodnutím Zastupitelstva obce Slatina na návrh velitele jednotky rozrostla o jednoho člena, který bude v roce 2014 absolvovat

základní odbornou přípravu, po jejímž splnění bude zařazen do výjezdu.

V jednotce tak v současné době působí 19. členů. Jednotka splňuje personální náležitosti a počty funkcí, stanovených

ve vyhlášce 247/2001 Sb.