Činnost Sboru dobrovolných hasičů Slatina v roce 2013

Sbor dobrovolných hasičů se i v roce 2013 výrazně podílel na kulturním životě v naší obci. Krátce po lednové Výroční valné hromadě jsme na konci měsíce uspořádali „tradiční ples s hojnou

účastí“:http://hasici.obecslatina.cz/671-clanek-video-ve-slatine-probehl-tradicni-hasicsky-ples.

V oblasti prezentace sboru (i jednotky) jsme spustili nové webové stránky. Jako každý rok

jsme na jaře a na podzim sbírali v obci železný šrot.

Osmi soutěží se letos zúčastnilo „družstvo mužů“:http://hasici.obecslatina.cz/24-stitek-muzi. Pouhých dvou pak „mladí hasiči

„:http://hasici.obecslatina.cz/25-stitek-mladi-hasici, na které dolehla generační obměna. Ta však – musíme zaklepat na dřevo – snad v září skončila. Do kroužku mladých hasičů nastoupila desítka

dětí, které s námi snad vydrží až do dospělosti. Snaží se o to v současné době trojice vedoucích.

Kulturní akce pro veřejnost pro nás však neskončily plesem – pomohli jsme „postavit

májku“:http://www.obecslatina.cz/374-clanek-nase-dilo-stoji-dekujeme-vsem-kteri-opet-pomohli-postavit-majku#fotky, v květnu jsme uspořádali „tradiční fotbalové utkání Svobodní – Ženatí

„:http://hasici.obecslatina.cz/677-clanek-svobodni-porazili-ve-fotbale-zenate-o-gol-utkani-roku-2013-skoncilo-pomerem-3-2 a soutěž pro „mladé hasiče“:http://hasici.obecslatina.cz/680-clanek-

soutez-o-pohar-starosty-sdh-slatina-vyhraly-deti-z-lubojat-a-prchalova. Muži „ve Slatině soutěžili na konci září“:http://hasici.obecslatina.cz/679-clanek-soutez-o-putovni-pohar-starosty-obce-

slatina-vyhrali-stejne-jako-loni-hasici-z-prchalova.

Kácení máje jsme spojili „s oslavami 125. let od založení sboru“:http://www.obecslatina.cz/378-clanek-pri-kaceni-maje-jsme-se-

vratili-o-125-let-do-minulosti-a-zalozili-mistni-hasicsky-sbor. Doprovodný program s ukázkou hasičské techniky zaujal spoustu přítomných.

Přípravou občerstvení a kvalitního týlu jsme se

podíleli i na dalších akcích, pořádaných v naší obci a přinášeli tak občanům radost a potěšení. Ve spolupráci se zásahovou jednotkou, která nabízí pomoc a bezpečí, tak tvoříme jeden kompaktní

celek, diamant obce Slatina.