Soutěž O putovní pohár starosty obce Slatina vyhráli stejně jako loni hasiči z Prchalova

Dne 28. září 2013 proběhla na místním hřišti tradiční soutěž v požárním

útoku O pohár starosty obce Slatina. Soutěžilo se celkem ve třech kategoriích – muži, ženy a muži nad 35 let, tedy „veteráni“.

Na startovní čáru se postupně postavilo celkem čtrnáct

družstev – osm v kategorii mužů, dvě družstva žen a čtyři týmy veteránů. V naposledy jmenované kategorii byli nejlepší muži z Mniší, kteří zvítězili časem 15,57 sekund, následovaní týmem z

Vlčovic a domácími borci. Kategorii žen vyhrálo družstvo z Hukovic.

Nejvíce družstev bojovalo v kategorii mužů. Z osmi týmů však hned tři své pokusy nedokončily. Na první místo nakonec

dosáhli – stejně jako v loňském roce – muži z Prchalova s časem 14,42 sekund, stříbro pak získal tým z Vlčovic a na třetím místě se umístily sousední Výškovice. Domácí družstvo obsadilo

nepopulární čtvrté místo.

Děkujeme všem týmům za účast a těšíme se na další shledání ve Slatině v roce 2014. Kompletní výsledky jsou přílohou tohoto článku.