V zámecké studně se vzpříčila ulomená větev, vytáhnout ji musela naše jednotka

Po ukončení likvidace hmyzu jsme byli cestou zřizovatele požádáni o vytažení vzpřímené větve ze

studny v zámecké zahradě ve Slatině.

Na místě jsme se za pomocí lezecké techniky spustili do studny a větev odstranili.