Už podruhé jsme ochlazovali krávy, úmorné vedro by však mělo brzy ustoupit

I dnes jsme byli majitelem chovu skotu na Novém Světě požádání o pomoc při ochlazování dobytka.

Ten nás po příjezdu na místo již vítal natěšeným výrazem, zřejmě záblesky vzpomínek včerejšího dne.

Poté, co jsme za pomoci naší cisterny a nakladače nahnali stádo na místo postřiku jsme

zahájili chlazení vysokotlakým proudem s turboproudnicí. U krav se projevily odlišné povahy, dělily se především na milovnice vody a na špindíry, tedy kusy, které se kapkám snažily vyhnout.

Velkou radost však všem bez výjimky dělala krásná duha, kterou jsme neustále vyráběli.

Po vyprázdnění nádrže jsme za doprovodu uznalých a děkovných pohledů zvířat odjeli zpět na

základnu.