Činnost zásahové jednotky v I. pololetí roku 2013

První

pololetí letošního roku bylo pro naši jednotku pracovně dosti náročné. Zasahovali jsme celkem 21 krát, což je v rámci pololetí během posledních let jedno z vyšších, i když ne rekordních čísel.

Průběžně jsme doplňovali vybavení a samozřejmě cvičili tak, abychom to poté na následném „bojišti“ měli co nejjednodušší a abychom zvládali naši práci provádět na profesionální úrovni.

Prvních pět zásahů jsme „stihli“ ještě v lednu a to 22. Operační středisko nás v souvislosti s mrazy a následnému praskání elektrického vedení vyslalo hned k

několika takovým událostem. Kromě toho jsme v daný den likvidovali i padlé stromy. Do konce ledna jsme pak zasahovali ještě dvakrát – odstranili jsme další padlý strom a navijákem vytáhli auto

ze sněhové závěje.

Několikrát jsme v souvislosti s rekonstrukcí požární nádrže v obci pomáhali s vyčerpáním vody a oplachem povrchu. V dubnu jsme pak zasahovali na Novém Světě. Přívalové

srážky a špatně udržované odtokové rošty rybníka zapříčinily zaplavení místní komunikace v naší místní části. Ve spolupráci s nakladačem jsme odstranili rošt rybníka a uvolnili propus pod

silnicí.

Hned několikrát jsme v květnu na výzvu krajského operačního střediska likvidovali následky přívalových dešů v okolních obcích – na Ohradě a ve Staré Vsi. V obou případech se

jednalo především o čerpání vody a odstraňování nánosů bahna z polí. čerpání se v období dešů nevyhnulo ani Slatině, pomáhali jsme hned několikrát občanům obce s vodou nejen ve sklepě.

Třikrát jsme museli zasahovat u nebezpečného hmyzu – letos to byly pokaždé včely. U jednoho z těchto zásahů se nám podařilo roj předat jednomu z místních včelařů a zachovat tak tento hmyz na

živu. Bohužel pak krátce poté dorazilo na obecní úřad nařízení Krajské veterinární správy, které ukládalo pro území celého Moravskoslezského kraje takto zbloudilý hmyz v souvislosti s chorobami

včel likvidovat.

Jednou jsme pak asistovali u kulturní a sportovní akce, na které jsme zajišovali poskytování první pomoci.

Obnova a doplnění výbavy jednotky

V rámci

obnovy či doplňování výbavy jsme na našem vozidle CAS K25 Liaz vyměnili proudnici vysokotlakého hadicového navijáku za kombinovanou pistolovou turboproudnici, která nám zajistí lepší možnosti

při aplikaci hasební látky a zvýší tak kulturu hašení.

Pro práci při povodních jsme dále zakoupili dvoje rybářské kalhoty a dvojici pláštěnek. Pro lepší odlišení velitele při zásahu s

větším počtem jednotek máme nově k dispozici vestu s označením VELITEL SLATINA.

Výcvik a odborná příprava

Výcvik jednotky byl v prvním pololetí roku

zaměřen ryze prakticky. Hasiči se věnovali převážně rozložení vybavení ve vozidle a také používání jednotlivých technických prostředků. Velké cvičení jsme uspořádali ve spolupráci s místními

rybáři. Ti potřebovali odčerpat určité množství vody z rybníka, my jsme potřebovali vyzkoušet čerpadla. Cvičení se podařilo a během výcviku jsme v praxi otestovali také náš proviantní kufr.

Shodou náhod jsme tři dny po cvičení vyjížděli k zásahu, u kterého jsme mimo jiné právě čerpali vodu.

Spolu se Sborem dobrovolných hasičů si naše jednotka připomněla 125 let od založení

hasičského sboru ve Slatině. Při této příležitosti byla k dispozici a k nahlédnutí moderní technika jak naší jednotky, tak profesionálních hasičů z Bílovce a z Ostravy.

Hasiči občanům

obce i sobě

Pro varování obyvatelstva byla obci věnována Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje moderní elektronická siréna. Tu můžeme v případě nutnosti cestou mobilního

telefonu starosty obce a velitele jednotky využít také pro hasiče.

Na návštěvu do hasičské zbrojnice dorazila více než dvacítka dětí z místní mateřské školky.

Děti zajímala překvapivá spousta naší výbavy, prohlédly si i prostory zbrojnice. Samozřejmostí pak bylo svezení v hasičském autě.

V hasičské zbrojnici bylo zprovozněno elektronické

zabezpečovací zařízení. Bohužel, zloději neznají meze ani v případě, že se jedná o hasiče, pomocníky v nouzi. Naše hasičárna je tak nyní několika způsoby zajištěna proti neoprávněnému vniknutí.

Změny na webu hasičů

V průběhu pololetí jsme představili zcela nový web. Modernější a lépe přizpůsobený měnícím se požadavkům. V souvislosti s tím jsme také nově upravili

sekci Vybavení, kterou již máme z velké části naplněnou a vy si tak můžete udělat přehled toho, s čím a jak můžeme zasahovat.

Více informací a fotografií k výše

shrnuté činnosti si samozřejmě můžete projít v jednotlivých sekcích těchto stránek, například Z naší činnosti nebo Zásahy jednotky.