Technická pomoc – čerpání vody

Jednotka byla dnes dopoledne na žádost zřizovatele

povolána krajským operačním a informačním střediskem k čerpání vody z požární nádrže v obci. Ta prochází rekonstrukcí a započaté stavební práce zkomplikovaly odtok vody ze stavby.

Hasiči

po příjezdu na místo nasadili obě svá čerpadla – kalové a plovoucí – a vodu z nádrže odčerpali.