Technická pomoc – čerpání vody

Jednotka byla ráno cestou svého zřizovatele opět

povolána k asistenci při rekonstrukci požární nádrže. Hasiči protlačovali jedním proudem C odtokový kanál, aby bylo možné nádrž zcela vypustit.