Technická pomoc – odstraňování překážek

Dva zásahy jsme si připsali při

dnešní dopolední události. K překážce na komunikaci jsme byli vyslání krajským operačním střediskem deset minut před jedenáctou hodinou. Během události jsme navíc pomohli vyprostit osobní

automobil, který na příjezdové cestě k lyžařskému hotelu zapadl v závěji.

Průzkum
Odstraňování překážek z komunikací aj. prostor