Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů

Hned tři zásahy

řešila jednotka během podvečerní události, ke které jsme byli vysláni krajským operačním a informačním střediskem v Ostravě. Těžký sníh a led potrhal elektrické vedení v okolí obce a volně

ležící dráty na silnici ohrožovaly řidiče.

Průzkum
Odstraňování překážek z komunikací aj. prostor

Na jednotku na místě prvního zásahu čekala hlídka Policie

čR. Hasiči po proměření napětí odstranili drát elektrického vedení ze silnice. Na žádost policistů pak vyjeli k dalšímu zásahu v rámci této události – stejný problém měli totiž policisté hlášen

i dále ve směru na Výškovice.

V průběhu jízdy k zásahu hlášenému policisty jsme museli odstranit z komunikace ulomenou větev, která z poloviny blokovala silnici ze Slatiny do

Výškovic.

Po příjezdu na místo – nyní již třetího – zásahu bylo zjištěno, že problém už řeší příslušníci HZS ze stanice v Bílovci. Ve spolupráci s nimi jsme provedli

odstranění drátu a chystali se k návratu na základnu. Ale nebylo to pro včerejší den všechno, viz sekce Zásahy JSDH.

Jedinečnou možnost

nahlédnout pod pokličku činnosti kvalitní jednotky PO měl i Tomáš Vykydal z Jistebníka, toho času stážista v družstvu, které k zásahu vyjelo 🙂 Snad cenné zkušenosti použije pro rozvoj své

jednotky.