Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů

Na IBC v Ostravě

byla po ukončení naší předchozí události založena nová, stejného druhu – padlý drát na komunikaci. K zásahu jsme vyjeli společně s jednotkou HZS z Bílovce, se kterou jsme v tu dobu zasahovali na

silnici ze Slatiny na Výškovice. Během této události jsme zasahovali dvakrát.

Průzkum
Odstraňování překážek z komunikací aj. prostor

Jednotka po příjezdu

na místo zjistila, že se opět jedná o spadlý drát elektrického vedení přes silnici. Hasiči změřili napětí a po ujištění, že je vodič bezpečný, jej odstranili ze silnice.

Při

odjezdu od tohoto zásahu jsme ve směru na obec Hrabství narazili na padlá strom, který blokoval část silnice. Ve spolupráci s jednotkou HZS a motorovou pilou jsme strom odstranili.

Po ukončení tohoto zásahu jsme se již konečně vrátili na základnu.