Činnost zásahové jednotky v druhém pololetí roku 2012

Druhá polovina roku 2012 zaměstnala naši jednotku v oblasti zásahové činnosti dvakrát více, než v pololetí prvním. Zasahovali jsme celkem u dvanácti

událostí.

Jednalo se o rozmanité činnosti od likvidace nebezpečného hmyzu (4x), požární a zdravotnické asistence u kulturních a sportovních akcí (2x), pátrání po pohřešovaných

osobách (2x) až po různé odstraňování tzv. nebezpečných stavů.

Co se odborné přípravy a výcviku týče, kromě proškolování témat dle plánu jsme přichystali prověřovací cvičení,

jehož tématem byl simulovaný požár ve věži místního kostela. Pod samotným zvonem pak na hasiče navíc čekal zraněný figurant.

Velmi příjemným

dárkem ke konci roku byly čtyři dýchací přístroje Dräger PSS 3000, které nám věnoval Moravskoslezský kraj.

Co se sportovní činnosti jednotky

týče, David Langer opět absolvoval TFA Štramberská trúba, na kterou vyběhl v kompletní výstroji v čase 7 minut a 14 sekund.

V průběhu prosince

se naše jednotka rozrostla o dva členy – první z nich, David Tabák, absolvoval týdenní odbornou přípravu, druhý, Lukáš Bolcek, k nám přestoupil z jednotky v

Mořkově již s platnými základními hasičskými kurzy. V současné době máme tedy devatenáct členů.