Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů Slatina

Jednotka

provedla na žádost zřizovatele očistu komunikace.

Průzkum
Očista komunikace