Technická pomoc – likvidace hmyzu Slatina

Ořech přímo u pískoviště na zahradě

Základní a mateřské školy ve Slatině si pro své hnízdění vybrali sršni. Hnízdo jsme tedy po žádosti ředitelky školy u starosty obce vyjeli zlikvidovat.

Průzkum
Odchyt a

likvidace nebezpečného hmyzu
Pořizování foto, video

Jednotka po provedení průzkumu ucpala dutiny ve stromě látkou a do jednoho ze vstupů do hnízda následně z

CTĚTE TAKÉ:   Cvičení prověřilo hasiče při zásahu u požáru

nastavovacího žebříku nastříkala prostředek pro hubení hmyzu.