Technická pomoc – asistence při sportovních a kulturních akcích Slatina

Jednotka po dohodě se zřizovatelem zajistila poskytování první pomoci na hasičské soutěži v obci.