VIDEO: Na noční soutěži v Kujavách se nám nevedlo

Po dlouhé

řadě let jsme vyrazili na noční soutěž. Tento specifický druh provedení požárního útoku jsme totiž většinou cíleně ignorovali, už jsme staří na to, abychom se po nocích toulali venku 🙂

Po zhruba čtyřech hodinách čekání na start, rozcvičování a zahřívání svalstva jsme vyrazili ke svému pokusu. Pravý proudař se však při doběhu k základně zřítil a náš útok začal pomalu

končit. Uzel na druhém béčku pak nedovolil doběhnout dostatečně daleko, proudnice si vyrazily vlastní cestou a my na řízek a k domovu.