Technická pomoc – asistence při sportovních a kulturních akcích Slatina

Jednotka asistovala u akce JZM.

Průzkum
Požární asistence