Požár – lesní, polní porost, tráva Slatina

Jednotka byla dnes v noci povolána k

požáru trávy v místě dislokace.

Průzkum
Použití vody dodávané proudem C