Činnost zásahové jednotky v I. pololetí roku 2012

Zásahová

jednotka SDH Slatina v první polovině roku 2012 vyjela celkem k šesti událostem. Absolvovala náročný a nebzpečný výcvik a uvedla do provozu nově opravenou zásahovou cisternu.

Zásahová

činnost pro nás v tomto roce začala 23. února, kdy jsme protlačovali kanalizaci u rodinného domu. O tři dny pzději jsme byli

vysláni k monitoringu rybníka na Novém Světě, který se rozléval přes komunikaci. To byl zároveň poslední výjezd naší cisterny CAS 25 Š706 MTHP, kterou v průběhu května nahradila o generaci novější

technika.

Tu jsme si od počátku roku v naší garáži svépomocí opravovali. členové jednotky i sboru nad

rekonstrukcí automobilu strávili přes tisíc hodin.

Následovalo několik standardních technických pomocí – poprvé nová

cisterna vyjela k zásahu 25. května, kdy hasiči protlačovali kanalizaci u kulturního domu. 18. června jsme byli operačním střediskem povoláni k požáru rodinného domu v Tísku, který způsobil škodu za 200 tisíc korun. Pro naši novou techniku to byl první zásah u požáru, vše fungovalo

bezchybně.

Výcvik, údržba a odborná příprava

Odborná příprava v jednotce probíhá dle plánu, od května je navíc rozšířená o seznamování s novým

vozidlem a rozmístěním vybavení.

V dubnu jsme navíc absolvovali taktické cvičení v podmínkách reálného požáru v

areálu Vítkovic. Tam nám bylo umožněno zapálit si stavební objekt a následně cvičit různé způsoby a postupy při jeho hašení.