Technická pomoc – čerpání vody Slatina

Jednotka byla v podvečer na žádost starosty

obce povolána cestou krajského operačního a informačního střediska v Ostravě k protlačení kanalizace u rodinného domu.

Průzkum
Použití vody dodávané proudem D

čerpání a odčerpávání vody

Výborně připravený a vybavený Jirka nejprve provedl průzkum za pomocí svítilny, následně stav na místě sdělil veliteli radiostanicí.

Jednotka provedla protlačení kanalizace krtkem.