Technická pomoc – čerpání vody Slatina

Jednotka na žádost zřizovatele asistovala

při čerpání vody z požární nádrže a následném oplachu.

Průzkum
čerpání a odčerpávání vody