Taktické cvičení – požár nízké budovy Ostrava

Dnes dopoledne proběhl v

areálu Dolních Vítkovic společný výcvik jednotek SDH Slatina a Jistebník zaměřený na postupy při hašení budov.

Obě jednotky čekalo po příjezdu na místo krátké teoretické proškolení a

prohlídka objektu. Instruktory byli velitelé obou jednotek a jejich družstev, kteří jsou zároveň příslušníky HZS Moravskoslezského kraje, který výcvik logisticky významně podpořil.

Po uzavření všech stavebních otvorů a založení požářiště se hasiči postupně střídali uvnitř budovy, kde sledovali pohyb neutrální roviny a vliv otevírání a uzavírání dveří na vývoj

požáru.

V další fázi výcviku bylo na řadě samotné hašení. Jednotliví členové se vystřídali u kombinované proudnice, se kterou si zkoušeli např. ochlazování prostoru a mohli si

v praxi ověřit rozdíl v účinnosti kompaktního a roztříštěného proudu, včetně vlivu na spotřebu vody a s ní souvisejícím vývojem páry.

CTĚTE TAKÉ:   Cvičení prověřilo hasiče při zásahu u požáru

Pro názornou ukázku rozdílu teplot mezi

stropem a podlahou si hasiči taktéž vyzkoušeli sundat rukavici a na vlastní kůži zjistit, jak je tato diference markantní. Dle posledního měření dosahovala teplota na povrchu těla hasičů 60° C,

na zásahovém oděvu pak 150° C. Teplota v ohnisku požáru se pohybovala v rozmezí 700-1000° C.

V závěru výcviku jsme doložili „topeniště“ zbylým dřevem a ve dvou družstvech o

zmenšeném početním stavu – po jednom ze Slatiny a Jistebníku – vedených veliteli jsme zahájili poslední úkol dne – konečné uhašení požáru.

Prostor byl následně odvětrán

přetlakovou ventilací a zkontrolován termokamerou.