Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů Slatina

Jednotka

byla dnes v podvečer povolána k protlačení kanalizace u rodinného domu.

Průzkum
čerpání vody