Zlatá přilba a putovní proudnice v Jerlochovicích

Dnes jsme

se zúčastnili 41. ročníku pohárové soutěže o Zlatou přilbu a 16. ročníku Jerlochovické veteraniády (pro muže nad 35 let) o Putovní proudnici.

Na tradiční soutěž jsme vyrazili s

družstvy pro obě soutěže, tedy družstvem mužů a družstvem mužů ve věku nad 35 let.

Zatímco první zmiňované družstvo obsadilo po drobném zaváhání vzadu na ne zcela vyhovující

trati třetí místo časem 15,15 sekund, veteráni se po dobře rozběhnutém pokusu (soudě dle průběhu „zadku“) zastavili zhruba 10 metrů od základny poté, co se z rozdělovače odpojila neúplně

zacvaknutá půlspojka C.