Bedna a bečka – Studeňácká zatáčka je za námi

Soutěžní družstvo

mužů vyrazilo na tradiční „Zatáčku“ do Studénky. Tra, typickou svým zatočením o 180°, jsme zvládli za 17,528 s, což nám stačilo na třetí místo.

Třešničkou na dortu bylo závěrečné

losování ze všech družstev, která dokončila soutěž, o bečku piva. Z osudí bylo nejprve vytaženo družstvo z Libhoště, to již však při vyhodnocení nebylo na soutěži přítomno, což bylo podmínkou

losování. Při druhém pokusu byl vytažen lístek s nápisem Slatina, pivo jsme si tedy odvezli my.