Technická pomoc – likvidace hmyzu Slatina

Jednotka vyjela dnes v podvečer k

likvidaci obtížného hmyzu v místě dislokace.

Průzkum
Odchyt a likvidace obtížného hmyzu

Jednotka po příjezdu na místo události průzkumem zjistila, že se

jedná o sršní hnízdo na půdě rodinného domu. Hnízdo bylo sundáno do pytle a hmyz usmrcen.