Technická pomoc – likvidace hmyzu Slatina

Dnes jsme byli před desátou hodinou

dopoledne povoláni k likvidaci obtížného hmyzu u obecního úřadu ve Slatině.

Průzkum
Likvidace hmyzu

Jednotka k události vyjela po vyhlášení poplachu

krajským operačním a informačním střediskem v počtu 1+5. Na místě byl po provedení průzkumu mechanicky a chemicky zlikvidován včelí roj.