Na tradiční Terénní vlně jsme šetřili vodou

Mezi několika soutěžemi

letošní sezóny nemohla chybět tradiční Lukavecká terénní vlna. Soutěž, která je o taktice a o rychlosti proudařů.

Taktiku jsme měli vymyšlenou, proudaře výborné, provedení ovšem

selhalo – rozhodlo osudné zaváhání a přílišná jemnost v kádi. Nedostatečný důraz při vytahování savice nechal otevřenou klapku na koši a bylo vymalováno, čekali jsme na vodu déle, než bylo

třeba.

Děkujeme sestře pana Koblížka za fotky, použili jsme téměř všechny 🙂