Muži soutěžili ve dvou kategoriích Mniší

Družstvo mužů dnes vyrazilo do obce

Mniší, kde na půdě svých dlouholetých konkurentů a zároveň přátel soutěžilo v kategoriích muži a muži nad 35 let.

Nejprve se ke svému pokusu chystalo družstvo mužů nad 35 let. Věkový

průměr členů byl 42,5 let. Veteráni po pěkném, jistém útoku, zastavili časomíru na hodnotě 17,61 sekund, což ve výsledku stačilo na pěkné, druhé místo, v závěsu za domácím týmem.

Poté došlo k výměně jednoho soutěžícího, věkový průměr klesl na 39,5 let a z týmu veteránů se stalo „áčko“. Oslabeno oproti standardní sestavě – jedno kopyto v sádře, druhé v práci,

třetí kajsyk v Tramtárii – dosáhlo toto družstvo času 16,41 s. To samozřejmě na pěkné umístění nestačilo, třinácté místo bylo tedy jen doplňkem ve stínu „bedny“ kategorie nad 35 let.