Činnost zásahové jednotky v I. pololetí roku 2011

Zásahová

jednotka SDH Slatina má za sebou první půlrok činnosti v roce 2011. Zásahové činnosti bylo méně než za stejné období minulého roku a to o celou polovinu, tedy jedenáct výjezdů.

Může za to především příznivé počasí, nemuseli jsme naštěstí pomáhat u žádné formy

povodní či záplav. Na druhou stranu jsme hned třikrát museli v obci hasit požár. I zbylých devět událostí se odehrálo v katastru obce.

Zásahová

činnost pro nás začala hned třetího ledna, kdy si střídání teplot vyžádalo uvolnění kanalizace u jednoho z rodinných domů.

Požáry

Všechny požáry,

které jsme zmiňovali výše, pro nás byly výrazně nepříjemné – ač je to důvodem, na jehož základě obec dle zákona o požární ochraně musí zřídit jednotku, boj s ohněm na domácí půdě je vždy trochu

více osobní, než jinde, ačkoli nasazení je samozřejmě vždy stejné, tedy pokud možno stoprocentní.

Koncem měsíce ledna – 25. – jsme byli v podvečer povoláni k požáru nízké budovy. Na místo jsme vyjeli oběma našimi vozy s „velkým“ a „malým“ družstvem. Díky včasnému zásahu celkem čtyř jednotek stihl požár způsobit škodu „jen“

ve výši přibližně 110 tisíc korun.

Hned druhý den dopoledne jsme museli k dalšímu požáru, u kterého jsme museli uhasit doutnající odpad v

popelářském voze, tentokráte beze škody.

Konec března byl ve znamení požárů lesních porostů a ani nám se jeden z nich nevyhnul. Dopolední

požár lesa, způsobený neopatrným vypalováním, opět likvidovaly celkem čtyři hasičské jednotky.

Technické zásahy

Technické zásahy tvořily více než 70%

naší pololetní činnosti, z celorepublikové statistiky tedy nevybočujeme. Jednalo se převážně o protlačování kanalizace a likvidaci obtížného hmyzu, který ohrožoval zdraví lidí.

V jednom případě jsme káceli strom, který po silném větru prasknul v půli a hrozil pádem a následným poškozením majetku.

Výcvik,

údržba a odborná příprava

Po celý rok samozřejmě probíhá také pravidelná odborná příprava jednotky. Hasiči si neustále osvojují především obsluhu prostředků v jednotce a

vzhledem ke stáří našeho vozového parku také velice dobře znají vnitřnosti vozidel a to především cisterny, která je nejvytíženějším zásahovým prostředkem v jednotce.

Samozřejmostí bylo rovněž taktické cvičení, které na konci května jednotku prověřilo při simulovaném požár kamionu v místě dislokace.

Domácí generální oprava čerpadla jen

potvrzuje, jak se všichni musíme ve volném čase tomuto koníčku, do nějž sice dobrovolně vstupujeme, ale který na nás poté klade zákonem stanovené povinnosti, věnovat.