Technická pomoc – odstraňování překážek Slatina

Krátce po třetí hodině

odpoledne byli hasiči cestou zřizovatele jednotky povoláni poplachovým systémem AMDS z ostravského operačního střediska k dalšímu dnešnímu zásahu.

Průzkum
Odstraňování

překážek
čerpání vody
Pořizování foto, video

Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o kanalizaci odvádějící vodu ze sklepa rodinného domu. Odpad byl

zanesen nečistotami, v důsledku čehož docházelo k zaplavování sklepa. Jednotka provedla protlačení kanalizace jedním proudem D s krtkem.