Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů Slatina

Jednotka

byla dnes ráno cestou Krajského operačního a informačního střediska HZS v Ostravě povolána na žádost starosty obce ke dvěma technickým zásahům.

Průzkum
čerpání a odčerpávání

vody
Použití vody dodávané proudem D

Jednotka provedla proplach kanalizace, jejíž zanesení způsobilo vyplavení jedné z přízemních místností kulturního domu. Stejnou

situaci jsme pak řešili u obecní tělocvičny.