Technická pomoc – likvidace hmyzu Slatina

Jednotka vyjela krátce před jedenáctou

hodinou k likvidaci obtížného hmyzu.

Průzkum
Likvidace hmyzu
Pořizování foto, video

Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o roj

včel usazený na stromku poblíž vchodu do rodinného domu. Po konzultaci situace se včelaři byl roj usmrcen, v okolí se totiž vyskytuje nebezpečná nákaza a včelaři nesmí takovéto roje přijmout.

CTĚTE TAKÉ:   Cvičení prověřilo hasiče při zásahu u požáru