Technická pomoc – likvidace hmyzu Slatina

Jednotka byla krátce po sedmnácté

hodině povolána k likvidaci obtížného hmyzu v zahradě u prostranství za kulturním domem.

Průzkum
Odchyt nebo likvidace obtížného hmyzu

Jednotka po příjezdu na

místo zjistila, že se jedná o velký roj včel, usazený na zemi u hranice pozemku. Po konzultaci s místními včelaři a jejich odmítnutí převzít roj z obav před nákazou, byly včely vzhledem k

blízkosti veřejného prostranství a nařízení krajské veterinární správy zlikvidovány.