Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů Slatina

Jednotka

byla dnes v podvečer povolána cestou krajského operačního a informačního střediska v Ostravě na žádost zřizovatele k odstranění stromu, který byl poškozen silným větrem a hrozil pádem na

komunikaci.

Průzkum
Odstraňování překážek
Pořizování foto, video