Požár – lesní, polní porost, tráva Slatina

Naše jednotka byla dnes dopoledne

povolána k požáru lesa ve Slatině.

Průzkum
Použití vody dodávané proudem C
Použití jednoduchých hasicích prostředků
Doplňování vody
Dálková doprava

vody kyvadlová
Pořizování foto,video

Prováděli jsme hašení jedním proudem C, naše cisterna byla navíc využívána ke kyvadlové dopravě vody.