Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů Slatina

K prvnímu

letošnímu zásahu jsme vyjeli dnes v jedenáct hodin dopoledne.

Průzkum
Použití vody dodávané proudem D
Pořizování foto, video
Jiné – proplach kanalizace

Popis zásahu:

Na žádost starosty obce, která zřizuje naši jednotku, jsme byli cestou krajského operačního a informačního střediska vysláni k technické

pomoci – odstranění nebezpečných stavů ve Slatině.

Jednalo se o proplach kanalizace u rodinného domu, jejíž neprůchodnost ohrožovala majetek občanů. Jednotka provedla proplach

kanalizace „krtkem“ a poté se vrátila na základnu.