Požár – nízké budovy Slatina

Naše jednotka byla včera večer povolána krajským operačním

střediskem v Ostravě k požáru nízké budovy do Slatiny. Nášim druhým letošním zásahem jsme tedy opět chránili majetek občanů naší obce.

Průzkum
Použití vody dodávané proudem

C
Odvětrání prostorů přirozené
Osvětlení místa zásahu
Uzavírání vody, plynu, elektřiny
Rozebírání konstrukcí
Evakuace a záchrana zvířat

Evakuace předmětů
Týlové práce
čekání na speciální služby
Pořizování foto, video

Jednotce

byl vyhlášen poplach krátce po sedmé hodině večer. Na místo události jsme dorazili jako první, necelých šest minut od vyhlášení poplachu dvěma vozy a s družstvy 1+3 a 1+5.

Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o požár v přízemí obytného objektu. Jednotka rozvinula dopravní vedení k rozdělovači a útočný proud C a v dýchací technice vnikla do silně zakouřené

budovy. Krátce poté se první průzkumná skupina dostala k plamenům a zahájila hasební práce.

Po příjezdu dalších jednotek – profesionálové ze stanice v Bílovci a dobrovolní

hasiči z Bílovce a Tísku – byla nasazena přetlaková ventilace, druhý útočný proud C od rozdělovače a zahájeno rozebírání konstrukcí trhacími háky a motorovými pilami, z důvodu potřeby najít

případná další ohniska požáru. Naše cisterna byla rovněž napojena na další zdroj vody.

Po celou dobu zásahu byly prostory monitorovány termokamerou. Jednotky prováděly hasební

práce v dýchací technice. Z protilehlé části objektu byly rovněž preventivně evakuovány tlakové láhve svařovací soupravy. Po likvidaci požáru bylo místo předáno majiteli objektu. Škoda byla

předběžně stanovena na 110 tisíc Kč.

foto: aj Preclík