Činnost mladých hasičů v roce 2010

Mladí hasiči se v letošním roce opět

aktivně zapojili do již desátého ročníku ligy Floriánek Cup, které se z okolí postupně rozšířila na velkou část Novojičínska. V rámci ligy se děti zúčastnily celkem sedmi soutěží, další závod

spadal do hry Plamen.

Na každé z nich mladí hasiči plnili nejméně dve disciplíny z nichž jedna byla vždy požární útok a druhá pak doplňková jednalo se o štafetu dvojic, 4×60,

CTIF, běh na 60 m jednotlivců i uzlovou štafetu.

Sezónu mladí hasiči zahájili v Lubině požárním útokem a štafetou dvojic, ukončili ji – jak je již léta zvykem – závodem

hasičské všestrannosti, který se konal v Tísku.

Družstvo se celý rok umisovalo na pozici okolo desátého místa, prostoru ke zlepšování je tedy v příštím roce dostatek a

kolektiv, vedený v současné době dvěma vedoucími a dvěma instruktorkami se jistě bude snažit poposkočit ve výsledkových listinách o nějaký ten řádek nahoru.

Aby byly naše děti

lépe vidět, byly jim v měsíci prosinci zakoupeny nové dresy. Tento nákup bude pokračovat v lednu, kdy by k nám měla dorazit druhá část objednávky. Dresy byly financovány z programu Dobrovolník

roku Nadace O2.

Přehled soutěží mladých hasičů v roce 2010
Kompletní

fotogalerie z činnosti mladých hasičů 2010