Taktické cvičení – vyhledávání osob při požáru Bílovec

Zásahová

jednotka se dnes zúčastnila taktického cvičení ve vyhledávání osob při požáru se silným zakouřením.

Průzkum
Vyhledávání osob

Popis cvičení:

Delší dobu připravované taktické cvičení jsme zahájili dnes ráno krátkou teoretickou přípravou ve zbrojnici, při které jsme si zopakovali zásady pohybu v silně zakouřeném prostředí a

základní zásady obsluhy dýchací techniky, která je ve výbavě jednotky.

Poté jsme se přesunuli do areálu skladu Civilní ochrany v Bílovci, kde jsme v měli v bývalém krytu

domluven prostor pro výcvik.

Před zahájením cvičení jsme si prostory krytu se zájmem prohlédli. Stavba nás zaujala rozsahem i velikostí podzemních prostor. Na svou dobu

výborně promyšlený a zřejmě hodně významný kryt v sobě i nyní skrývá zajímavá technická řešení i výbavu.

Jednotka se poté rozdělila na jednotlivá družstva a pod vedením

velitelů se v tříčlenných skupinách vydala na průzkum. členové jednotky měli k dispozici vždy jen jednu svítilnu a hadici s proudnicí. Masky dýchacích přístrojů byly pro simulaci zakouření

CTĚTE TAKÉ:   Cvičení prověřilo hasiče při zásahu u požáru

přelepeny mikrotenovými sáčky.

Družstva se svých úkolů zhostila velmi dobře, po prvotním tápání, než se ustálil a nalezl ten správný systém, šla velmi jistě a systematicky.

Figurína byla vždy nalezena. Rovněž návrat byl poté podél hadice proveden dobře a nalezená osoba byla přesunuta k cílovému bodu.

Po ukončení následovalo ústní vyhodnocení a

prohlídka prostor, po kterých se družstva pohybovala a byly připomenuty drobné nedostatky, které se během nácviku vyskytly. Hasiči si poté rovněž v situaci, kdy neměli masky, uvědomovali některá

úskalí svých rozhodnutí při pohybu za snížené viditelnosti.