Hasičská zbrojnice ve Slatině

Letošní rok (2010) byl u nás především ve znamení

celkové rekonstrukce hasičské zbrojnice, postavené v roce 1977. V článku si popíšeme, co vše se tedy změnilo.

Začneme na levé straně budovy, z pohledu člověka, stojícího před zbrojnicí

čelem k vratům. V té se nachází kancelář velitelů, šatna mužstva, sprchy, umývárna a záchody. Všechny zmíněné místnosti se dočkaly nové, dlážděné podlahy, byly nově vymalovány resp. obloženy a

získaly rovněž nové osvětlení.

Co se méně viditelných věcí týče – byla zrekonstruována elektroinstalace, voda i topení. Stejně jako v celé zbrojnici byla i v této části vyměněna okna. V

šatně mužstva a místnosti velitelů se žaluziemi, do ostatních místností pak byla zvolena okna s neprůhlednými skly. Samozřejmostí byla výměna záchodů a umyvadel, stejně jako armatur ve sprchách.

Do pravého sprchového koutu jsou navíc v dolní části vyvedeny přídavné kohouty pro případné omývání menších předmětů. V chodbě byly navíc vyměněny i vchodové dveře, kterými se možná budeme opět

po letech učit chodit do zbrojnice.

V garáži došlo rovněž k výměně všech oken, elektroinstalace, vody a topení. Zdi jsou nově vymalovány a vybavení členů jednotky je uloženo v nové

skříni. Výfuk cisterny je napojen na odsávání zplodin s vypínačem u dveří řidiče. Vyměněna byla obě výjezdová vrata – nyní máme sekční, elektronicky ovládaná s dveřmi v levých z nich. Rovněž i

zde prošlo výměnou veškeré osvětlení, navíc bylo doplněno o nouzová světla.

V pravé části budovy, kde máme dva sklady a kulturní místnost – „schůzovku“ – došlo rovněž k výměně vrat,

novému vymalování, výměně osvětlení, výměně oken se žaluziemi a do zmiňované schůzovky byl zakoupen nový nábytek. Rovněž nám byl do této místnosti ke školícím i prezentačním účelům zakoupen

jedním z našich sponzorů dataprojektor s plátnem.

Co se venkovní části týče, byla zcela nově opravena a zaizolována střecha budovy, došlo k opravě fasády a jejímu nátěru. čelní stěna

budovy má omítku zcela novou, drhanou. V levé horní části čelní fasády bylo vysekáno místo pro budoucí umístění sochy sv. Floriána. Ten bude do svého nového místa uložen po vysvěcení na výroční

valné hromadě SDH v lednu 2011 a bude přes noc nasvícen LED hadem.

Bylo vyměněno vnější osvětlení budovy, přesunuli jsme tlačítko pro spouštění sirény a kompletně vyměnili asfaltový

povrch před zbrojnicí. V zadní části budovy byla opět vyměněna okna a dveře tzv. sklípku – tedy klubovny mladých hasičů a místa pořádání drobných společenských akcí. I tam došlo k výměně

elektroinstalace, vody i topení.

Celá rekonstrukce vyšla na zhruba 1 100 000 korun, z nichž 500 000 byla dotace z Moravskoslezského kraje, zbytek hradila obec. Na rekonstrukci se kromě

nasmlouvaných firem také významnou měrou podíleli všichni členové jednotky i sboru, kteří zde odpracovali spoustu hodin.

Objekt je elektronicky střežen, zabezpečovací zařízení obsahuje

jak vnější i vnitřní sirény, tak i GSM modul, který o narušení informuje členy jednotky.